Количка

Вашата количка е празна.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА WWW.HYGEAWATERSYSTEM.BG

 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Хигея Уотър“ ООД, офис с адрес: гр.Варна, бул. Княз Борис I №133, офис №3, ЕИК 148145355, ДДС №BG148145355, email: sales@hygeawatersystem.bg, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиента, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ на интернет сайта www.hygeawatersystem.bg, наричан по-долу за краткост „Интернет сайта“.
 2. Интернет сайтът се поддържа от ДОСТАВЧИКА и има чисто информационен характер. Полаганите усилия от негова страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от него или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.
 3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на интернет сайта и информацията, публикувана в него. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи. ДОСТАВЧИКЪТ не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото без предупреждение да променя цените на Интернет сайта, общите условия и информацията на него.
 4. ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран като администратор на лични данни към комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ с удостоверение №297635. ДОСТАВЧИКЪТ предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на ползвателите на сайта, съгласно ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА 95/46/ЕО ЗА ЗАЩИТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТЕЗИ ДАННИ и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените от потребителите на сайта лични данни. Данните и личната информация, предоставени от потребителите, се използва от ДОСТАВЧИКА само за управление на поръчки, за доставка на продукти, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛЯ относно поръчки, продукти и промоционални оферти, напомняне по имейл, или телефон, препоръки на нови продукти, рекламни кампании и промоции и други. Подробно относно Политиката за поверителност и защитата на личните данни на ДОСТАВЧИКА, може да прочетете ТУК.
 5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, да се откаже от сключения договор в 14 дневен срок, считано от датата на закупуване на продуктите в случай, че продуктите не са ползвани, са в оригиналната си опаковка и са с не нарушен търговски вид. След този срок или при нарушаване на търговския вид на продуктите, ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да упражни правото си на отказ, чрез попълване на “Формуляр за връщане на продукти”. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ упражни правото си на отказ, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да му възстанови в пълен размер платената от него сума, по посочена от клиента банкова сметка във формуляра за връщане на продукт или по картата, с която е направено плащането, в рамките на 14 дни от датата на получаване на продуктите в офиса на ДОСТАВЧИКА. ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да изпрати за своя сметка или предаде стоките в пълен комплект, така както ги е получи, обратно до офиса на ДОСТАВЧИКА посочен в т.1 от настоящите общи условия или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 7 дни, считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ, чрез попълване на Формуляра за връщане на продукт.
 6. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е декларирал неверни данни, използва Интернет сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практики в електронната търговия.
 7. Публикуваните мнения и коментари на клиенти на Интернет сайта са на наши реални клиенти, но са само информативни.
 8. Доставката на поръчки на стойност над 59 лв. е безплатна, до всяко едно населено место в България. При поръчки на стойност под 59 лв., таксата за доставка се определя в зависимост от населеното място, избрания начин на доставка /до адрес, офис на Еконт Експрес или АПС/ и начина на плащане /в брой, с карта, по банка или с кредит/, като таксата варира от около 4.00 лв. до около 7.00 лв. Сумата за доставка се изчислява на страницата за приключване на поръчката и се добавя към стойността на продуктите във фактурата. Доставката на продуктите се осъществява от куриерска фирма Еконт Експрес. За продукти, които са в наличност, срокът на доставката е от 1 до 3 работни дни в зависимост от населеното място. Поръчките направени преди 16.00ч се обработват и изпращат към куриера обикновено в същия ден, а тези направени след 16.00ч се изпращат на следващия работен ден. Поръчки направени в петък след 16.00ч и такива направени в почивен или неработен ден, се изпращат към куриера в първия следващ работен ден. Доставките се извършват от Понеделник до Събота в работното време на куриерската фирма.
 9. Плащането на продуктите се извършва в брой, на куриерската фирма, чрез така наречения пощенски паричен превод при получаването на продукта, чрез банкова карта през виртуалния терминал на Първа Инвестиционна Банка, по банкова сметка на ДОСТАВЧИКА, чрез банков потребителски кредит предоставен от TBI Bank или през платформата на NewPay.
 10. ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКА се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. Страните се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, Интернет форуми, лични или публични Интернет сайтове и др.
 11. ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава своето изрично съгласие да получава на посочения от него имейл адрес или на посочения от него мобилен номер, информация от ДОСТАВЧИКА, относно текущи промоции, промо кампании, интересни статии, напомняния относно смяна на консумативи за продукти, както и информация относно нови продукти.
 12. Сайтът използва тракинг cookies за целите на рекламата. Повече информация може да видите на страницата ни Политика за поверителност.
 13. Съдържанието на Интернет сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и трети лица нямат право да ползват съдържанието на Интернет сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право. Никаква част от Интернет сайта не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, препращана или обработвана под различна форма, без изричното съгласие и разрешение на ДОСТАВЧИКА.
 14. Настоящите общи условия влизат в сила за ПОЛЗВАТЕЛЯ в момента на изпращането на заявка за поръчка на продукт от Интернет сайта, било чрез формата за поръчка онлайн или по телефона.
 15. За неуредените въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.
ХИГЕЯ УОТЪР ООД
Адрес: бул. Княз Борис I №133, офис 3, Варна, България
Пиши ни във
Вайбър